AS DILETTANTISTICA SPORTING TENNIS CLUB BISCEGLIE2.0 (Barletta-Andria-Trani) -  

Club de tennis - AS DILETTANTISTICA SPORTING TENNIS CLUB BISCEGLIE2.0 - Affilié FIT

Adresse : STRADA DEL CARRO, 98

Ville : Bisceglie

Province : Barletta-Andria-Trani (Barletta-Andria-Trani)

Région : Pouilles (Puglia)

Email du club : eugenio.padalino@gmail.com

Téléphone du club : (+39) 0803993833